Ο βοσκός και τα πρόβατα

2015-06-10 00:24

 

Ο βοσκός και τα πρόβατα

Βοσκός και πρόβατα μαζί

παλεύουν για να ζήσουν

τη δύναμη στα χέρια τους

λύπη να μην γεμίσουν.

----- ο -----

Μα λύκος καθώς φάνηκε

τα πρόβατα φοβούνται

κι ανέλαβε έτσι ο βοσκός

βοήθεια να φέρει...

----- ο -----

Και ήρθαν όλοι οι χωριανοί

με πείσμα να τον διώξουν

να ξεπεράσουν θα 'θελαν

τους φόβους τους για πάντα.

----- ο -----

Ο λύκος έφυγε μακριά

κι οι χωριανοί χαρήκαν

και αντάμα όλοι τους μαζί

μες στον χορό εμπήκαν.

 

Γεωργία Φ., 26-3-2015

—————

Πίσω